Jak používat timeframe Heat Map

HEAT MAP (HM), v různých verzích, je grafické a numerické vyjádření zisku/ztrát měnových párů nebo i samotné měny. Pomocí níže uvedené klikací HM tabulky, si můžete online v reálném čase zobrazit nejsilnější a nejslabší měnové páry v každém časovém rámci. Režim vyhledávání můžete přepnout na pips nebo procenta. Rostoucí páry jsou zobrazeny zeleně a klesající páry červeně. Klikem na předmětný timeframe (1 Minute – Monthly) se zobrazí nejprve pořadí nejslabších párů sestupně, dalším klikem pořadí nejsilnějších párů v daném timeframe. Ze složení měnových párů, podle pořadí, se dá odvodit i síla měny v daném čase. Vzájemným porovnáním různých timeframe získáme i okamžitý přehled o začátku nebo konci možného trendu nebo i obraty v síle měny podle složení párů. Pro aktuální reálný stav se doporučuje obnovit načítání stránky.