GDPR

GDPR – Zásady ochrany osobních údajů

 

1.  Web agencyservice.cz (dále jen web) respektuje soukromí všech stran při prohlížení a jiném používání web. Návštěvníky a zavazuje se chránit jejich soukromí. Čas od času, a pouze s jejich předchozím souhlasem, web shromažďuje a používá “osobní údaje” (definovány níže) vztahující se k Návštěvníkům, aby mohla poskytovat služby nabízené webem. Správce osobních údajů je totožný s osobou provozovatele stránek.

2.  Web neshromažďuje žádné osobní údaje, když si Návštěvník jednoduše prochází web. Web ovšem po Návštěvníkovi vyžaduje některé osobní údaje, které web nabízí po registraci – Uživatelské jméno a email adresa. Za takových okolností web bude chtít po Návštěvníkovi předchozí souhlas se shromažďováním a používáním osobních údajů Návštěvníka. Při registraci bude web chtít po Návštěvníkovi, aby zadal svou přihlašovací emailovou adresu a heslo. Návštěvníci nejsou povinni poskytnout své osobní údaje nebo souhlas s tím, aby web mohl jejich osobní údaje shromažďovat. Web ovšem nemusí být schopná Návštěvníkovi, který nesouhlasí se shromažďováním svých osobních údajů, poskytnout všechny služby, které nabízí.

3. Návštěvníci, kteří  udělili svůj souhlas se shromažďováním svých osobních údajů, jsou oprávněni následně souhlas ze závažných zákonných důvodů zrušit.

4. Web neprodává, neobchoduje s nimi, nepronajímá, ani jinak nesděluje osobní údaje Návštěvníka žádné třetí straně bez předchozího souhlasu Návštěvníka. Osobní údaje však mohou být sděleny třetí straně v případě prodeje webu.

5. Výše uvedené se nevztahuje na jakoukoliv zákonnou povinnost provozovatele webu sdělit Návštěvníkovy osobní údaje třetím stranám (např. policie, soud, apod.).

6. Výše uvedené se rovněž nevztahuje na sdělení, která jsou naprosto nezbytná, protože jsou součástí jednoho nebo více účelů shromažďování a užívání osobních dat. V takovém případě si web vyžádá předem výslovný souhlas dotčených Návštěvníků.

7. Web si vyhrazuje právo poskytnout statistické údaje o Návštěvnících, prodeji, návštěvnosti a další statistické údaje vztahující se k webu třetím stranám, ovšem bez identifikace jakéhokoliv konkrétního Návštěvníka.

8. Pro lepší administraci webu a shromažďování demografických informací Návštěvníků pro celkové použití, může web automaticky zaznamenávat IP adresy všech Návštěvníků a stránky, které si každý Návštěvník prohlédl.

9. “Cookie” je informace uložená v Návštěvníkově počítači serverem a slouží k přizpůsobení služeb. Web používá cookies k uchování informací o Návštěvníkových interakcích, které později mohou být potřebné k vykonání funkce. Návštěvníci se mohou rozhodnout, že cookies nepřijmou, a stále využívat služeb poskytovaných webem. Takové odmítnutí ovšem může způsobit, že funkce na webu, které na cookies závisí, nebudou fungovat správně, nebo nebudou fungovat vůbec. Návštěvníci by si měli najít v nápovědě svého browseru instrukce, jak cookies zakázat.

10. Provozovatel webu přijal různá opatření, technická i organizační, aby pomohl ochránit před zničením, ztrátou, zneužitím nebo změnou shromážděné osobní údaje. Bez ohledu na toto vynaložené úsilí nemůže Provozovatel zaručit, že k takovému případu nemůže dojít.

11. Osobní údaje jsou uchovány pouze po dobu nezbytnou (registrace) ke splnění účelů, kvůli kterým byly shromážděny. V případě zrušení registrace Návštěvníka budou všechny shromážděné osobní údaje smazány.

12. Webové stránky třetích stran nejsou předmětem těchto Zásad ochrany osobních údajů. Web obsahuje odkazy na jiné stránky z důvodů pohodlí Návštěvníků. Web není odpovědný za obsah zobrazený na webových stránkách třetích stran a za opatření, která přijmou, aby ochránily vaše soukromí. Webové stránky, které Návštěvník navštíví z webu, nemusí mít adekvátní Zásady ochrany osobních údajů.

13. Souhlas Návštěvníka se shromažďováním a používáním svých osobních údajů  je předmětem výše uvedených Zásad ochrany osobních údajů. Návštěvníkům se doporučuje číst Zásady ochrany osobních údajů pravidelně, aby se seznámili s jejich podmínkami, klauzulemi a dodatky, které mohou být občas implementovány.

V případě jakéhokoli dotazu ve vztahu k ochraně osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním vašich osobních údajů se můžete obrátit na náš email tradinginfocz@gmail.com

Platnost “GDPR” od 1.5.2020

Agencyservice.cz