Forex Trading

Zásadním rozdílem mezi měnovými spot (forex) trhy a trhy akciovými nebo komoditními je hlavně to, že měnové trhy neobchodují konkrétní titul (jako jsou z jiných trhů známé zlato, ropa, stříbro, pšenice, káva, kakao, různé akcie, burzovní indexy atd.), ale výhradně jen párovaný vztah mezi dvěma měnami. Základem veškeré snahy na trhu je tedy kupovat silnou měnu a prodávat měnu slabou a houby záleží na tom, zda jdeme Long nebo Short, to se odvíjí pouze od toho, zda je daná měna za nebo před lomítkem v názvu páru. Pokud to ještě více zjemníme, tak se jen neustále obchoduje vztah mezi měnou posilující vs. oslabující nebo naopak oslabující vs. posilující. O nic jiného totiž primárně na trhu ani nejde. Na burzách, ale i v obchodování všeobecně, platí okřídlené Buy Low, Sell High. Na forexu k tomu směle přidejme Buy Stronger, Sell Weaker.

Preferuji jednoznačně investování (akcie, bondy a ETF) před obchodováním. Forex měnové trhy jsou vlastně (nadneseně) jen matematická hra o pravděpodobnosti výskytu určitého jevu, převážně na základě fundamentu. Pořád dokola to stejné… A pořád platí, že čím je něco komplikovanější, tím větší je šance, že dojde k chybám. Prostě jednoduchost je vrcholem sofistikace a platí to i o hlavně měnových trzích, viz SOK.

Níže několik základních pravidel pro hráče a hru, honosně zvanou trading měnových trhů, kde ale přes 95% traders vykazuje dlouhodobě pravidelné ztráty. Podle webu Investopedia se nejvíce podvodů odehrává právě na forexu.

První pravidlo FX – kurzy měn vycházejí ze základního principu forexu, tj. křížových kurzů, tvořené násobky nebo podíly dílčích párů. Prim hrají USD majors páry, které zpravidla tvoří kurzy vedlejších párů. Např. kurz páru eur/usd * kurz páru usd/jpy nám tvoří kurz páru eur/jpy. Podíl usd/jpy / usd/chf nám udává kurz chf/jpy nebo podíl páru eur/usd a gbp/usd nám dává kurz eur/gbp atd. Např. eur/usd (1,3000) * usd/jpy (100,00) = eur/jpy (130,00) nebo usd/jpy (100,00) / usd/chf (0,9700) = chf/jpy (103,09) anebo eur/usd (1,3000) / gbp/usd (1,5000) = eur/gbp (0,8666). Křížové kurzy pochopitelně platí nejen u hlavních USD párů. Např. eur/jpy (130,00) / eur/gbp (0,8666) = gbp/jpy (150,00) / chf/jpy (103,09) = gbp/chf (1,4550) stejně jako  usd/chf (0,9700) * gbp/usd (1,5000) = gbp/chf (1,4550).

Druhé pravidlo FX – pokud jsou dány a platí pevná pravidla křížových kurzů, pak platí v uzavřených trojicích (např. eur/usd, usd/jpy a eur/jpy) i stejná pravidla pro pohyb dílčího páru k ostatním dvěma párům, vyjádřeno v % nárustu nebo propadu měnového páru za určité sledované období. Pokud např. propadne pár eur/usd o cca 1% a pár usd/jpy ve stejném čase o cca 1% posílí, pak pár eur/jpy bude ve svém vývoji oscilovat kolem 0 %. Když však oba páry o cca 1% posílí, eur/jpy posílí dvojnásobně o součtová cca 2% a určitou roli zde hraje početní základ a hlavně Pip Value. Graficky si lze jakékoliv uzavřené tři měny, tj. zároveň i tři měnové páry, představit (nadneseně) jako neustále se měnící ramena trojúhelníku, kdy jeho pevné vrcholy tvoří samotná dílčí měna (např. EUR, USD a JPY) a proměnlivá délka ramen (a potažmo i velikost úhlů) při pohybu kurzů na trhu, jsou tvořená jednotlivými páry (např. EUR/USD, USD/JPY a EUR/JPY).

Forex je, díky základnímu principu křížových kurzů, především “selská” matematika s určením pravděpodobnosti očekávatelnosti výskytu určitého jevu. Žádné složitosti v tom nehledejte.

Oproti jiným trhům, má forex nespornou matematickou výhodu při vytváření různých algoritmů, právě díky základnímu principu křížových kurzů. První detailnější studii o síle měny, vazby na algoritmy v uzavřených trojměnách (tři měny = tři páry) a pravděpodobnost vývoje, která vychází z druhého pravidla fx, jsem uvedl v roce 2007 pod zkratkou SOK. Jeden z algoritmů nese, dle kolegy, název Sidova finta 🙂 Studie se zabývala mj. tvorbou hodnoty kurzů vedlejších párů z kurzů majors, sílou dílčí měny a vyváženým stavem v uzavřených trojcích měn, plovoucími limit příkazy, rotací na trhu i jejich tradingem. Viz tabulka na stránce Tajemství křížových kurzů – SOK.

Základem analýzy pohybů měnového páru je analýza síly dílčí měny v páru. Primární jsou studie o tom, jak jednotlivé měny tvoří pohyby měnových párů a jejich intradenních pohybových cyklů nebo trendů. V rozborech se tedy hlavně jedná o individuální analýzu měny a její následné párování s dalšími měnami. Bohužel jen málo nových forex obchodníků to zcela dobře chápe a považuje měnový pár za jeden celek. Berou měnový pár, jako je např. EUR/USD, a zacházejí s ním, jako s jedinou věcí, jedním objektem nebo jedním celkem, což je ona základní a masivní chyba. Jedná se nejen o chybu, ale také o kompletní klam, který často vede k selhání. Uvádí se často, že až 95% začínajících obchodníků na trhu ztrácí a jen 5% je úspěšných. Jedním z důvodů tohoto poměru, je právě špatné chápání měnového páru, jako samostatného celku.

Dalším důvodem je absence Money Managementu v samotném obchodování, kdy se trading často mění v gambling. Money Management je totiž to jediné, co můžete při tradingu ovlivnit. Pokud začnete chápat měnový pár ne jako celek, ale jako neustálý vztah dvou měn, lépe pochopíte proč je daný pár, nebo více párů najednou, v onom směru a stanete se i daleko úspěšnějším forex traderem. 

Příkladně zmíněný pár EUR/USD se skládá ze dvou samostatných jednotlivých měn s vlastním individuálním chováním, základnou ekonomiky, dílčím zájmem centrálních a velkých bank, ovlivněné aktuální stavem, ekonomickými zprávami (fundamenty) a geopolitickým děním. Souhrnně to jsou ony hlavní důvody pro pohyb měny nahoru a dolů. Aby bylo možné analyzovat pár EUR/USD je nutné analyzovat odděleně měnu EUR a samostatně USD. Jedinou výjimku u hodnocení měnového páru jako celku, tvoří levely, které jsou tvořené matematickým vyjádřením vztahu měn navzájem v páru. Téměř vždy jsou levely tvořeny lokálním zájmem centrálních a především velkých nadnárodních bank. Uvádí se, že až 80% pohybů měnových trhů tvoří a ovládá cca desítka těch největších bank. Např. intervence centrálních bank na určitém matematickém poměru dvou různých měn v páru = levelu, nejsou nic jiného než zásah k posilování/oslabování jedné z měn tvořící měnový pár. Intervence jsou buď někdy předem ohlášené (např. SNB – švycarská národní banka na CHF) nebo i skryté (poměrně častá praktika Bank of Japan na JPY). Pro příklady ale nemusíme chodit daleko. Viz stupidní a nesmyslné dlouhodobé intervence ČNB od listopadu 2013 na levelu 27 Kč ve vztahu k euru, které skončily až v dubnu 2017. Ale každý level vezme dříve nebo později za své a hlavní a jedinou příčinou je právě síla nebo slabost dané měny v páru. Kdo si dnes vzpomene na „urputnou obranu“ levelu 1,30 u EUR/USD, 1,50 u cable (GBP/USD) nebo historickou hranici 100 u USD/JPY a na jejich pády ? Velké banky kumulují své nákupní/prodejní objednávky dané měny zásadně podle svých potřeb, často i v závislosti především na ekonomických fundamentech a geopolitickém dění. Dílčí objemy dané měny pak následně „operativně“ přesouvají (nakupují nebo prodávají) v čase X a pro ně výhodné ceně Y, i s ohledem na provázanost bank k ostatním burzách (zlato, ropa, komodity, akcie). Co platilo o zdánlivě „pevném“ levelu včera, nemusí nutně platit i dnes anebo zítra.

Existuje více než 150 technických indikátorů, s mraky odvozenin, a více než 100 druhů různých patternů nebo svíčkových formací na grafu, které vesměs vycházejí z minulosti. Jediná věc, která žene pohyb měnového páru je síla měny nebo její slabost, složená ze dvou jednotlivých měn, které jsou v páru – to je vše, nic jiného. V tomto ohledu jsou technické indikátory pro forex poněkud bezcenné, protože skoro každý bere měnový pár jako celek. Technické ukazatele byly přebrány měnovými trhy většinou z akciových a komoditních trhů, kde se vesměs hodnotí jeden konkrétní titul, nikoliv však vztah dvou titulů v jednom uměle vytvořeném páru. Technické ukazatele prostě neberou individuální sílu měny nebo slabost měny v úvahu. 99% forex dat je “vnořeno” do technických indikátorů a forex robotů založených na těchto technických indikátorech, které ale nejsou primárně konstruovány pro obchodování měnových párů.

Polopaticky a přeneseně řečeno na komodity, běžný indikátor nám sice přehledně zhodnotí na grafu cenový sólo vývoj pšenice nebo sólo vývoj u kávy, ale kvalitně však nikdy nezhodnotí uměle vytvořený pár pšenice vs. káva. Pokud chceme kvalitně a úspěšně obchodovat tento hypotetický párový „index“ vztahu pšenice vs. káva, musíme nutně sledovat odděleně vývoj pšenice a kávy, tj. samostatně u obou komodit, vč. fundamentů o úrodě, produkci i podle momentální nabídky/poptávky předmětné komodity. Na druhou stranu je pravdou, že měny mají k sobě podstatně blíže než ona pšenka a kafe.

Síla měny v obecných pravidlech. V případě, že měnové páry EUR/AUD, EUR/GBP, EUR/USD a EUR/CHF byly všechny v propadu ve stejném časovém období, pak bylo slabé EUR primárně hnací silou pohybu pro tuto situaci. V případě, že páry GBP/JPY, USD/JPY, EUR/JPY a AUD/JPY byly všechny v propadu ve stejném časovém období, pak byla aktuálně silná měna JPY tím hlavním důvodem. To je několik z nejzákladnějších příkladů. Neznalost této základní informace představuje největší selhávání forex obchodníků po celém světě. Vztah mezi dvojicemi v páru a skutečnými důvody pro jeho pohyb, jsou pohyby jednotlivých měn. Tzv. trend měnového páru není nic jiného než dlouhé či krátké série nepřetržité dynamiky na obou stranách páru, která upřednostňuje pohyb v jednom směru podle posilování nebo oslabování dílčí měny v páru. 

Síly měny je prvotní záležitost, kterou si zkontrolujte než začnete zvolený pár obchodovat. Ale pořád je forex jen hra, stejně krypto nebo kurzové sázky ! 🙂