Podmínky a GDPR

Zřeknutí se odpovědnosti

Jakékoli názory, zprávy, průzkumy, analýzy, data, ceny nebo jiné informace obsažené na této webové stránce jsou poskytovány jako obecné tržní informace pouze pro vzdělávací a informativní účely a nepředstavují investiční poradenství. Před provedením skutečných obchodních rozhodnutí by se na web nemělo spoléhat jako na náhradu za rozsáhlý nezávislý průzkum trhu nebo jiná data z finančních  trhů. Názory, údaje o trhu, doporučení nebo jakýkoli jiný obsah se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění, včetně informací třetích stran ve formě widgetů, grafů, statistik a jiných dat. Provozovatel serveru www.agencyservice.cz ani případní jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Provozovatel stránek www.agencyservice.cz nepřijímá žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, mimo jiné včetně ztráty vkladů, zisku atp., která může vzniknout přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na takové informace, které jsou zde publikovány a ve smyslu platných zákonů ČR a EU nebyly takto poskytnuty žádné investiční rady. 

Rozhodnutí Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy č. 2018/796

Rozhodnutí Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy č. 2018/796 ze dne 22. 5. 2018 (ESMA) o dočasném omezení rozdílových smluv v Evropské unii. Jedním z důsledků tohoto rozhodnutí ESMA je omezení maximální možné výše finanční páky, s jakou je možné obchodovat s finančními deriváty, na poměr 1:30 pro hlavní měnové páry. Na základě výše zmíněného rozhodnutí ESMA následně národní orgány dohledu vydaly permanentní omezující opatření a ve většině státu EU tak není možné obchodovat hlavní měnové páry na forexu s pákou vyšší než 1:30. Omezení páky a dalších institutů při obchodování s rozdílovými smlouvami se dotýká pouze retailových, tj. tzv. neprofesionálních zákazníků. Netýká se zákazníků tzv. profesionálních podle zvláštních pravidel.

Pojem “Rozdílové smlouvy”. Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. Podle průběžných údajů brokerů u 75 až 90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

——————–

GDPR – Zásady ochrany osobních údajů

1.  Web agencyservice.cz (dále jen ascz) respektuje soukromí všech stran při prohlížení a jiném používání ascz. Návštěvníky a zavazuje se chránit jejich soukromí. Čas od času, a pouze s jejich předchozím souhlasem, ascz shromažďuje a používá “osobní údaje” (definovány níže) vztahující se k Návštěvníkům, aby mohla poskytovat služby nabízené ascz. Správce osobních údajů je totožný s osobou provozovatele stránek uvedený v patičce webu.

2.  ascz neshromažďuje žádné osobní údaje, když si Návštěvník jednoduše prochází web. Návštěvníci nejsou povinni poskytnout své osobní údaje nebo souhlas s tím, aby ascz mohla jejich osobní údaje shromažďovat. ascz ovšem nemusí být schopná Návštěvníkovi, který nesouhlasí se shromažďováním svých osobních údajů, poskytnout všechny služby, které nabízí.

3. Návštěvníci, kteří  udělili svůj souhlas se shromažďováním svých osobních údajů, jsou oprávněni následně souhlas ze závažných zákonných důvodů zrušit.

4. Web ascz neprodává, neobchoduje s nimi, nepronajímá, ani jinak nesděluje osobní údaje Návštěvníka žádné třetí straně bez předchozího souhlasu Návštěvníka. Osobní údaje však mohou být sděleny třetí straně v případě prodeje ascz.

5. Výše uvedené se nevztahuje na jakoukoliv zákonnou povinnost provozovatele ascz sdělit Návštěvníkovy osobní údaje třetím stranám (např. policie, soud, apod.).

6. Výše uvedené se rovněž nevztahuje na sdělení, která jsou naprosto nezbytná, protože jsou součástí jednoho nebo více účelů shromažďování a užívání osobních dat. V takovém případě si ascz vyžádá předem výslovný souhlas dotčených Návštěvníků.

7. ascz si vyhrazuje právo poskytnout statistické údaje o Návštěvnících, prodeji, návštěvnosti a další statistické údaje vztahující se k webu třetím stranám, ovšem bez identifikace jakéhokoliv konkrétního Návštěvníka.

8. Pro lepší administraci webu a shromažďování demografických informací Návštěvníků pro celkové použití, může ascz automaticky zaznamenávat IP adresy všech Návštěvníků a stránky, které si každý Návštěvník prohlédl.

9. “Cookie” je informace uložená v Návštěvníkově počítači serverem a slouží k přizpůsobení služeb. ascz používá cookies k uchování informací o Návštěvníkových interakcích, které později mohou být potřebné k vykonání funkce. Návštěvníci se mohou rozhodnout, že cookies nepřijmou, a stále využívat služeb poskytovaných ascz. Takové odmítnutí ovšem může způsobit, že funkce na ascz , které na cookies závisí, nebudou fungovat správně, nebo nebudou fungovat vůbec. Návštěvníci by si měli najít v nápovědě svého browseru instrukce, jak cookies zakázat.

10. Provozovatel ascz přijal různá opatření, technická i organizační, aby pomohl ochránit před zničením, ztrátou, zneužitím nebo změnou shromážděné osobní údaje. Bez ohledu na toto vynaložené úsilí nemůže Provozovatel zaručit, že k takovému případu nemůže dojít.

11. Osobní údaje jsou uchovány pouze po dobu nezbytnou (registrace) ke splnění účelů, kvůli kterým byly shromážděny. V případě zrušení registrace Návštěvníka budou všechny shromážděné osobní údaje smazány.

12. Webové stránky třetích stran nejsou předmětem těchto Zásad ochrany osobních údajů. ascz obsahuje odkazy na jiné stránky z důvodů pohodlí Návštěvníků. ascz není odpovědný za obsah zobrazený na webových stránkách třetích stran a za opatření, která přijmou, aby ochránily vaše soukromí. Webové stránky, které Návštěvník navštíví z webu ascz, nemusí mít adekvátní Zásady ochrany osobních údajů.

13. Souhlas Návštěvníka se shromažďováním a používáním svých osobních údajů ascz je předmětem výše uvedených Zásad ochrany osobních údajů. Návštěvníkům se doporučuje číst Zásady ochrany osobních údajů pravidelně, aby se seznámili s jejich podmínkami, klauzulemi a dodatky, které mohou být občas implementovány.

V případě jakéhokoli dotazu ve vztahu k ochraně osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním vašich osobních údajů se můžete obrátit na náš email tradinginfocz@gmail.con

Platnost “Podmínky používání a GDPR” od 1.5.2020