Murphyho ekonomické zákony

Zákon ekonomického experimentu:

Žádný ekonomický experiment není zcela zbytečný. Vždy se dá použít jako negativní příklad.

Liebermanův zákon:

Co na tom, že všichni lžou, vždyť je stejně nikdo neposlouchá.

Zákon lži:

Můžete stokrát dokazovat nepravdivost lživého výroku, stejně se vždycky najdou lidé, kteří mu uvěří.

Princip klobásy:

Ten, kdo miluje klobásy a ctí zákony, by nikdy neměl být při tom, když vznikají.

Zákon legislativního procesu:

Délka doby potřebné k tomu, než zákon projde legislativou, je nepřímo úměrná počtu poslaneckých klubů, které ho podporují.

Dvě Toddovy politické zásady:

 1. Mohou mi říkat, co chtějí, stejně to nikdy nebude celá pravda.
 2. Mohou si mluvit, o čem chtějí, stejně to bude o penězích.

Kaminův zákon:

Chcete-li si na základě přijatých ekonomických zákonů udělat obrázek o budoucnosti ekonomiky země, nenechte se zmást tím, co který politik říká, ale pozorujte, jak se chová.

Princip Watergate:

O zkorumpované vládě se vždycky píše v minulém čase.

Allinského pravidlo pro radikální politiky:

Ten, kdo mluví jen o morálce, nevidí, že občas je třeba přiložit ruku k dílu.

Leeův zákon:

Při každém jednání s kolektivem drží jeho členové až neuvěřitelně pohromadě.

Evanův zákon:

Zachováváš-li si chladnou hlavu, když ji všichni kolem už ztratili, pak jsi určitě nepochopil, o co běží.

Pravidlo defaktizace:

V úředním styku se informace zamlžuje směrem vzhůru.

Ruskův zákon mandátu:

Kde se přehnaně zdůrazňuje mandát, klesá zodpovědnost jako sedlina ke dnu.

Zákon malých rybek:

Rozdělíme-li nadměrné výdaje do dostatečného množství malých položek, podaří se nám lépe přelstít daňové poplatníky. Z čehož vyplývá: Názorný příklad, kterak i malé rybky dokáží sežrat celé národní bohatství.

Goodovo pravidlo pro jednání s úřady:

Pokud vládní prostředky nestačí vašim požadavkům, je třeba změnit požadavky, nikoli prostředky.

Marksův zákon finančního vyrovnání

Blahoslavení chudí duchem, neboť jim budou za chvíli patřit vaše peníze.

Heisenbergův princip investic:

Možná víte, kam se ubírá trh nyní, ale sotva tušíte, kam to s ním půjde potom.

Jeffova teorie burzy cenných papírů:

Kurs cenných papírů se pohybuje v opačném poměru k množství zakoupených akcií.

Horngrenův postřeh:

U ekonomů je reálný svět většinou cosi jako mimořádná událost.

Spencerovy zákony účetnictví:

 1. Předvaha nic neváží.
 2. Provozní kapitál je brzdou provozu.
 3. Likvidita je v likvidaci.
 4. Návrat investic je v nenávratnu.

Priceovy zákony:

 1. Pokud to nikdo nechce, nikdo to nedostane.
 2. S běžným zákazníkem je třeba vyběhnout.
 3. Vše je nakažlivé.

O’Brienův zákon:

Ještě se nic neuskutečnilo z pravých důvodů.

Glymův recept na úspěch:

Tajemstvím úspěchu je upřímnost. Předstírejte ji a uvidíte.

Helžino pravidlo:

Řekněte ne a pak začněte vyjednávat.

Brownova pravidla politického vůdce:

 1. Abyste měli v politice úspěch, je často nutné povznést se nad vlastní zásady.
 2. Nejlepší způsob, jak dosáhnout úspěchu v politice, je vyčíhnout si dav lidí, který má někam namířeno, a postavit se mu do čela.

Pravidlo zákona:

 1. Svědčí-li proti vám fakta, ohánějte se zákonem.
 2. Svědčí-li proti vám zákon, ohánějte se fakty.
 3. Svědčí-li proti vám fakta i zákon, řvěte jako pominutý.

Milesův zákon:

Jak si stojíte, závisí na vašem postavení.

Fibleyho doplněk k Milesow zákonu:

Vaše postavení závisí na tom, kdo za vámi stojí.

Fox o moci:

Arogance bývá často nerozlučným druhem dokonalosti.

Waltonův zákon politiky.

Čiň čertu dobře, volebním úspěchem se ti odmění.

Politické pravidlo:

Vytvoří-li si politik vlastní názor, je většinou mimo.

Wilkieho zákon:

Dobré heslo může pozdržet vývoj o padesát let.

Shermanovo pravidlo tiskových konferencí:

Neúspěchy objasní můj dvojník.

Rochův zákon:

Všechny americké válečné akce končí jako velký humbuk.

Millerův zákon:

Výjimka potvrzuje pravidlo – a nabourává rozpočet.

Buckwaldův zákon:

Jakmile se zlepšuje ekonomická situace, všechno ostatní jde do háje.

Zákon Ogdena Nashe:

Pokrok byl možná kdysi užitečná věc, ale trval příliš dlouho

Finniganův zákon:

Čím je budoucnost vzdálenější, tím nám připadá krásnější.

Simonův zákon osudu:

Sláva je pomíjivá, zaslepenost věčná.

Thompsonův teorém:

Směřuje-li politický vývoj do háje, stávají se z hajných profesionální politici.

Zákon politických kampaní:

Nevolnost z jízdy se stupňuje úměrně k náročnosti vystoupení.

První zákon politiky:

Dbej o pozice opozice.

Robbinsovo pravidlo vládní politiky:

Každý minimální soubor zásad vyjadřuje maximálně použité hodnoty.

Zákon Frances Loweové:

Své úspěchy známe sami, naše nezdary zná veřejnost.

Zásada byrokracie:

Byrokracii lze potřít jedině byrokracií.

Fox o byrokracii:

Úřední šiml přežije všechno.
Z čehož vyplývá: Střežte se dostat mezi dva úřední šimly.

Youngův zákon:

I v mrtvém lese stojí stromy.
Z čehož vyplývá: To, že stojí, ještě neznamená, že les není mrtvý.

Hoffstedtův princip zaměstnanosti:

Chaos vytváří pracovní příležitost.

Soperův zákon:

Administrativní práce, reorganizovaná kvůli zefektivnění, je za chvíli na vlas podobná té původní.

Gatesův zákon:

Jediná důležitá informace v organizaci podniku je vědět, kdo o čem ví.

McKernanovo krédo:

Kdo není schopen se poučit z minulých porad, musí si je zopakovat.

Owenova teorie organizační úchylky:

Každá organizace má určitý počet pracovních míst vyhrazených pro naprosté blbce.
Z čehož vyplývá: Když z jednoho místa blbec odejde, je promptně nahrazen jiným.

Gioiova teorie:

Člověk s nejmenší kvalifikací do všeho mluví nejvíc.

Postův postřeh o vedoucích pracovnících:

Neschopnost a tupost zaměstnanců je odrazem neschopnosti a tuposti vedení.

Aignerův axióm:

Až odvedete sebelepší práci, váš nadřízený se jí vždy bude snažit poopravit.

Amandův zákon řízení:

Nikdo nikdy nesmí být na svém místě.

Osidla geniality:

Žádný šéf nebude zaměstnávat člověka, který má ustavičně pravdu.

Lippmanova věta:

Lidé se stávají odborníky v oborech, kterým nejméně rozumějí.

Fox o teorii postupu:

Co je v jednom postavení člověku ku prospěchu, může být v jiném jeho smrt.

Courtoisovo pravidlo:

Kdyby lidé více naslouchali tomu, co říkají, mluvili by méně.

Hutchinsův zákon:

Člověka, který ví, o čem mluví, nelze udolat argumenty.

S čím je nutno počítat v době krize:

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ je pro.
FINANČNÍ ODDĚLENÍ je proti.
PRÁVNÍ ODDĚLENÍ to musí přezkoumat.
OSOBNÍ ODDĚLENÍ je znepokojeno.
PLÁNOVACÍ ODDĚLENÍ je v šoku.
TECHNICKÉ ODDĚLENÍ je nad to povýšeno.
VÝROBNÍ ODDĚLENÍ si žádá více prostoru.
ŘEDITELSTVÍ si přeje, aby za to někdo převzal zodpovědnost.

Fahnstockův zákon diskuse:

Je-li o nějakém problému třeba diskutovat, je právě tak možné jej zcela odepsat.

Hartzův zákon rétoriky:

Táhne-li se spor příliš dlouho, skončí tahanicí o slovíčka.

Kimovo pravidlo zasedání výboru:

Poté, co se hodinu upravuje znění jedné věty, rozhodne kdosi, že se celý odstavec vypustí.

Jedenácté přikázání:

Nezpapaláš.

Mitchellovy zákony funkcionářství:

 1. I ten nejjednodušší problém se stane neřešitelným, diskutuje-li se o něm na dostatečném počtu zasedání.
 2. Jakmile je jednou předložen k úvaze způsob, který by mohl celý projekt zruinovat, bývá ze zásady přijat jako nejracionálnější řešení.
 3. Poté, co toto řešení projekt zničí, ti, kteří je z počátku vehementně podporovali, říkají: „že já tenkrát své výhrady nevyslovil nahlas!“

Kennedyho poznámka o podnikových radách:

Podniková rada je dvanáct lidí vykonávajících práci za jednoho.

Kirbyho poznámka o podnikových radách:

Podniková rada je jediná forma života mající dvanáct  žaludků a žádný mozek.

Sweeneyho zákon:

Délka zprávy o rozvoji podniku je nepřímo úměrná velikosti rozvoje.

Morrisův zákon konferencí:

Nejzajímavější referát je naplánován na přesně tutéž dobu jako druhý nejzajímavější referát.

Collinsova zásada konferencí:

Přednášející s nejvíce uspávajícím hlasem hovoří hned po obědě.

Zákon dynamiky výborů:

Ti, kteří se nejvíce vzpírají práci ve výboru, bývají jmenováni na místa předsedů.

Matyldin zákon pro sestavování výboru:

Kdo se vzdálí z místnosti, je zvolen.

Jacobsonův zákon:

Čím méně práce organizace vykonává, tím častěji je reorganizována

Perkinsův postulát:

Čím větší zvíře, tím více trká.

Harrisonův postulát:

Každá činnost vyvolává přiměřeně velkou kritickou odezvu.

Rogersovo pravidlo:

Projekt je schválen jedině tehdy, jsou-li členové schvalovací komise v případě neúspěchu z obliga a naopak sklidí-li v případě úspěchu veškeré vavříny.

Mollisonova hypotéza o byrokracii:

Je-li nějaký návrh schopen přečkat mašinérii byrokratického posuzování a prosadit se, pak je celá procedura zbytečná.

Conwayúv zákon:

V každé organizaci se vždycky najde někdo, kdo ví, o co běží. Je třeba ho neprodleně propustit.

Stewartův zákon reakce:

Spíše lze dosáhnout odpuštění než získat povolení.

Bachmanův teorém nezměnitelnosti:

Čím je plán nákladnější, tím menší je šance od něho ustoupit – i když se ukáže, že je na nic.
Z čehož vyplývá: Čím vyšší je postavení lidí spojených s plánem, tím menší šance je od něho ustoupit.

Loflusova teorie náboru zaměstnanců:

 1. Talent odvedle nám vždycky připadá lepší než ten, který jsme si sami vychovali.
 2. Nábor nových zaměstnanců je vítězství naděje nad zkušeností.

Loftusův zákon řízení:

Někteří lidé řídí podnik jako z partesu, i když neznají noty a postrádají hudební sluch.

První pravidlo o podřadném nadřízeném:

Váš nadřízený se nesmí nikdy dozvědět, že jste lepší než on.

Whisderův zákon:

Nikdy není jisté, kdo má pravdu, vždy je však jisté, kdo je šéfem.

Spencerovy zákony informací:

 1. Každý může učinit rozhodnutí, má-li k tomu dostatek podkladů.
 2. Dobrý ředitel může učinit rozhodnutí i při nedostatku podkladů.
 3. Dokonalý ředitel může zastávat své místo a nevědět vůbec nic.

Gottliebovo pravidlo:

Vedoucí, který své podřízené zkouší ohromit znalostí složitých podrobností, ztratil ze zřetele výsledný cíl.

Drewův zákon profesionální zkušenosti:

Zákazník, který platí nejméně, si stěžuje nejvíce.

První pravidlo zlé předtuchy:

Ušetříte si spoustu nepříjemných starostí, budete-li pálit mosty za sebou, a nikoli před sebou.

Cohnův zákon:

V každém byrokratickém systému narůstá papírování tím, že trávíte čím dál více času vedením výkazů o své práci a pracujete čím dál méně. Ustáleného stavu se dosáhne teprve tehdy, až když výkazům věnujete veškerý čas a práci žádný.

MacDonaldův zákon:

Poradci jsou tajuplní lidé, kteří z vás tahají rozumy, aby vám měli co poradit.

Dinglův zákon:

Když někdo něco upustí, každý do toho raději kopne, než by to sám sebral.

Kushnerův zákon:

Vaše šance na úspěch je nepřímo úměrná počtu lidí vykonávajících stejnou práci jako vy.

Pfeiferova zásada:

Nikdy nečiňte rozhodnutí, může-li je učinit někdo za vás.
Z čehož vyplývá: Nikdo nemá přehled o rozhodnutích, která jste mohli učinit, ale neučinili. Každý si však pamatuje vaše špatná rozhodnutí.

Thalův zákon:

Každá vize vyvolává revizi.

Joeův zákon:

Osoba, s níž jste s nezměrným úsilím navázali důležitý kontakt, je při nejbližší reorganizaci propuštěna.

MacDonaldův zákon:

Je těžké nechat se přeškolit, když vás už podnik nikde nepotřebuje.

Zákon jasné cesty:

Ať vás nakonec kopnou do čehokoliv, cestu ven už si najdete sami.

Luposchainského zásada zbytečného spěchu:

Přijdete-li příliš brzy, nekoná se to.
Dáte-li si záležet, abyste přišli přesně včas, musíte čekat.
Opozdíte-li se, přijdete s křížkem po funuse.

Gourdův axióm:

Schůze je událost, při níž se hledí na minuty a plýtvá hodinami.

První zákon obchodních setkání:

Tuha u tužky se láme přímo úměrně k důležitosti zaznamenávaných informací.

Druhý zákon obchodních setkání:

Jestliže se dá něčí jméno patřičně zkomolit, povede se vám to.

Wellingtonův zákon velení:

Smetana stoupá vzhůru. škraloup rovněž.

Hellerúv zákon:

První mylná představa o vedení podniku je, že něco takového existuje.
Z čehož podle Johnsona vyplývá: Ve skutečnosti nemá nikdo přehled o tom, co se v podniku děje.

Peterova věta:

V každé organizaci se zaměstnanci snaží dosáhnout takového postavení, pro které jsou naprosto nezpůsobilí. Z čehož vyplývá:

 1. Časem je každé místo obsazeno člověkem neschopným vykonávat svou práci.
 2. Práci vykonávají ti zaměstnanci, kteří ještě nebyli přeřazeni na místo, pro které jsou nezpůsobilí.

Peterova věta naruby:

Věrnost podniku se vždy cení více než kvalitní práce.

Skrytý Peterův postulát (podle Godina):

Každý pracovník začíná u podniku na nejvyšším stupni svých schopností.

Peterův postřeh:

Nadměrné schopnosti jsou terčem útoku mnohem více než neschopnost.

Peterův zákon vývoje:

Schopnost v sobě vždy skrývá zárodek neschopnosti.

Peterovo pravidlo tvůrčí neschopnosti:

Snažte se vzbuzovat dojem, že jste již dosáhli postavení, pro které jste nezpůsobilí.

Peterův teorém:

Neschopnost plus neschopnost rovná se neschopnost.

Peterův zákon substituce:

Starejte se o komára, velbloud se o sebe postará sám.

Peterova prognóza:

Pokud budete dostatečně dlouho tvrdit, že je něco třeba, přestane to být třeba.

Peterova útěcha:

Špetka osobního kouzla stojí za kupu usilovné dřiny.

Godinův zákon:

Velikost neschopnosti je přímo úměrná výši postavení.

Freemanovo pravidlo:

Pod tlakem okolností se i naprosto neschopný pracovník může stát velice schopným, třeba jen v úzkém oboru.

Vailův axióm:

V každém lidském podnikání je vlastní práce spojena s co nejnižším postavení.

Imhoffův zákon:

Každý byrokratický systém připomíná žumpu – to největší svinstvo se vždycky dere nahoru.

První Parkinsonův zákon:

Práce roste úměrně s časem, který je na ni možno vynaložit. To, co je třeba udělat, nabývá na důležitosti a komplikovanosti v přímé proporci k vyhrazenému času.

Druhý Parkinsonův zákon:

Výdaje rostou úměrně k příjmům.

Třetí Parkinsonův zákon:

Rozrůstání plodí složitost a složitost plodí zánik.

Čtvrtý Parkinsonův zákon:

Počet lidí v každé pracovní skupině se časem zvětšuje bez ohledu na množství práce.

Pátý Parkinsonův zákon:

„Existuje-li možnost, jak pozdržet důležité rozhodnutí, schopný úředník si ji najde.

Parkinsonův zákon pozdržení:

Pozdržení je nejzákeřnější forma zamítnutí.

Parkinsonovy axiómy:

 1. Každý vedoucí se snaží rozšířit počet svých podřízených, nikoli protivníků.
 2. Vedoucí pracovníci se navzájem starají o to, aby měli co dělat.

Železný sociologický zákon oligarchie:

Při každé organizované činnosti jakéhokoliv druhu se vydělí malá skupinka lidí, kteří se postaví do čela, a z ostatních se stane poslušné stádo.

Cornuellův zákon:

Administrativně přidělená práce obvykle připadne těm, kteří jsou pro ni nejméně kvalifikovaní.

Oeserův zákon:

Osoba s nejvlivnějším postavením v podniku obvykle věnuje veškerý svůj čas společenským funkcím a podepisování dopisů.

Zymurgybo zákon dobrovolné práce:

O ochotě vykonat určitou práci se mluví vždy v minulém čase.

Axióm platu:

Plat se zvyšuje pouze o tolik, aby se zvýšily daně a nikoliv čistý příjem.

První zákon umělců na volné noze:

Finančně výnosná spěšná zakázka se objeví vždy těsně poté, co jste přijali značně nevýnosnou spěšnou zakázku.

Druhý zákon umělců na volné noze:

Všechny spěšné zakázky musí být hotovy týž den.

Třetí zákon umělců na volné noze:

Spěšná zakázka, na níž jste pracovali celou noc, nakonec mohla, jak se ukáže, ještě aspoň dva dny počkat.

Murphyho postřeh o vedení:

Na vedení je nejtěžší nemít je dlouhé.

Quileův poradní zákon:

Nejvýnosnější místo je k dispozici, hoří-li podniku koudel u zadku

Sparkovo desatero dobrého vedoucího:

 1. Snaž se vypadat jako důležitost sama.
 2. Dbej na to, abys byl vídán ve společnosti významných osob.
 3. Mluv sebejistě – ovšemže pouze o jasných a prokázaných faktech.
 4. Do sporů se nepouštěj, dostaneš-li se však do úzkých, zeptej se na něco nesmyslného a nasaď potměšilý úšklebek. Než si to tvůj partner přebere, stačíš přejít k něčemu úplně jinému.
 5. Zatímco se ostatní přou, měj uši na špičkách. Pak se chyť nějakého banálního výroku a utop je na něm.
 6. Vznese-li podřízený nějaký ožehavý dotaz, podívej se na něho, jako kdyby se zbláznil. Pak se ho jinými slovy zeptej na totéž.
 7. Skvělou nabídku přijmi, ale pak na sebe příliš neupozorňuj.
 8. Mimo svou kancelář se pohybuj co nejrázněji – vyhneš se tak většině otázek svých podřízených i nadřízených.
 9. Nikdy nenechávej dveře kanceláře otevřené. Odradíš tak většinu návštěv a také to budí dojem, jako bys měl neustále nějaké důležité porady.
 10. Své příkazy udílej ústně. Vše, co napíšeš, může být použito proti tobě.

Dilema řadového zaměstnance:

1.      Ať dělám sebevíc, nikdy to není dost.
2.      Co nedělám, je vždy důležitější než to, co dělám.

Zákon komunikace:

Zákonitým výsledkem zdokonalené a rozšířené komunikace mezi dvěma stupni řízení je jen mnohem větší zmatek.

Dowův zákon:

Čím vyšší postavení, tím větší chaos.

Bunuelův zákon:

Nic se nemá přehánět, i kdyby to mělo přinést užitek.

Zásady řízení:

 1. Před každým rozhodnutím mysli, nejde přece o tvoje peníze.
 2. Dobré řízení je jen naplněním jednoho velkého nápadu.
 3. žádný zodpovědný činitel nebude dokazovat, že se zmýlil.
 4. Pokud je nutno nějaký krok zdůvodňovat riskantními předpoklady, nedělej ho.

Jayův zákon vedení:

Změna stavu věcí je základem vedoucí práce, a dokázat to dříve než ostatní je tvůrčí schopnost.

Matchovo krédo:

Blbec ve vysoké funkci je jako člověk na vysoké hoře – všechno pod ním mu připadá malé a on zase připadá malý ostatním.

Železný zákon distribuce:

Kdo maže, ten jede.

Zákon H. L. Menckena:

Ten, kdo umí, dělá. Ten, kdo neumí, učí.

Martinův doplněk:

Ten, kdo neumí učit, zastává funkci.

Vojenský axióm:

Pokud lze rozkaz nepochopit, bývá nepochopen.

Jonesův zákon:

Člověk, který se usmívá, i když se blíží průšvih, už ví na koho to svalit.

Zákon sociální ekonomiky:

V každém systému práce je výše odměn nepřímo úměrná nepříjemnosti a obtížnosti pracovního úkolu.

Harrisovo postesknutí:

Každá lepší práce už je zadaná.

Puttův zákon:

V technologii vládnou dva typy lidí: Jedni rozumějí tomu, co neřídí, a druzí řídí to, čemu nerozumějí.