Chyby marketingu

Řada firem a podnikatelů si neuvědomuje, že právě marketingové aktivity jsou klíčem k zisku nebo ztrátě. Problém je v tom, že často nedokáží rozlišit mezi činnostmi, které jim přináší peníze, a těmi, kvůli kterým peníze naopak jen ztrácejí. Zisk nebo ztráta. Hranice, která určuje, zda je podnikatel úspěšný, či nikoliv. Podnikatelé dělají každý den rozhodnutí, která mohou vést buď k přísunu peněz do firmy, nebo naopak jejich ztrátu. Tato rozhodnutí se týkají hlavně marketingových aktivit.

Jedním z hlavních důvodů je, že nechápou, jak marketing ovlivňuje každý aspekt jejich podnikání. Neuvědomují si, že marketing je vše, co dělají pro to, aby přilákali a hlavně si udrželi zákazníky. To mj. znamená, že marketing je prakticky všechno, co dělají ve své firmě pro zákazníka. Způsob odpovídání na maily, forma nabídek, vzhled i přehlednost webových stránek a všechny další marketingové nástroje, které firma používá k oslovení potenciálních zákazníků, znamenají buď peníze, nebo jejich ztrátu. I když se to nezdá vůbec podstatné, často fatální dopady má i chybná gramatika nebo překlepy na vašich webových stránkách. V osobním kontaktu si zákazníci obvykle nezapamatují, co jim říkáte, ale vždy si zapamatují a vybaví to, jak se v ten okamžik cítili.

Další chybou je absence dlouhodobé strategie a vytrvalosti. Firmy a podnikatelé se velmi často zaměřují na okamžité výsledky a ne na dlouhodobý výkon. A pokud tyto výsledky nejsou po první nebo druhé kampani adekvátně a očekávaně naplněny, mají tendenci začít měnit strategii. A zase, pokud nejsou výsledky do dvou kampaní takové, jaké byly očekávané, opět změní strategii. Když něco nefunguje správně, je pak přirozenou snahou vydávat na řešení problému „více“. Více lidí, více času a více peněz. Výsledkem je bohužel často jen „více“ problémů.

Firmy nedokážou mnohdy pochopit, anebo ještě hůře ani sdělit, co dělá jejich nabídku jedinečnou z pohledu zákazníků. Jedná se o častou strategickou chybu s velkým dopadem, protože bez skutečné diferenciace se zákazníci právem domnívají, že mají širokou škálu jiných a cenově přijatelnějších náhražek. Mnohé firmy nevěnují dostatečnou pozornost ani jejich konkurenci. Neexistuje žádná adekvátní náhrada za zřízení a poté udržování pravidelného konkurenčního monitorovací programu.

Průzkum trhu může být efektivní způsob, jak získat zpětnou vazbu na své marketingové iniciativy. Mnoho pracovníků marketingu ale klade špatné otázky na špatném místě. Při provádění výzkumu trhu se ujistěte, že se ptáte těch správných lidí. To znamená, že musíte požádat o hodnocení své potenciální zákazníky. Tj. lidi, kteří zastupují primární publikum. Vaši rodinní příslušníci, manželka vašeho CEO, sousedé z ulice, místní fotbalová hvězda nebo bulvární „celebrita“ s jedinou předností, kterou tvoří silikonem upravené šestkové poprsí, nejsou vaše skutečné publikum, takže jejich názory jsou zcela irelevantní.

Stanovení strategických chyb vyžaduje obvykle větší vůli po nápravě, protože tyto chyby jsou nejčastěji chyby v myšlení a plánování. Strategické chyby často pramení i z nepochopení toho, jak marketing vlastně funguje.